copos descartáveis copobras

Tamanhos: 50ml, 80ml, 110ml, 180ml, 200ml, 300ml, 400ml e 500ml